Projekt:

Stenvikshöjden

Kategori:

Stadsplanering

Ort:

Oxelösund

Datum:

2017-02-28

Bakgrund:

På uppdrag av Oxelösunds kommun har skisser och analyser gjort i en förstudie över hur ett område skulle kunna bebyggas med nya bostäder. Flera alternativ togs fram för att föra en kreativ diskussion.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge nära hav, natur och skola. Planen ska bidra till att knyta samman befintliga skilda bostadsområden. Genom nya flerbostadshus får området tillgång till blandade upplåtelseformer och hustyper. Möjligheter till nya bostäder skapas på tre olika platser i planen, totalt cirka 200 nya lägenheter. Planhandlingarna är ute på samråd under mars 2017.

Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser, planhandlingar och samordnat nödvändiga externa utredningar.

Typ:

Idéskiss och detaljplan

Beställare:

Oxelösund kommun

Kontakt:

Samy Abu Eid

Yta nybyggnad:

Planen medger en BTA om cirka 23 000 kvm bostäder

Yta ombyggnad:

Till toppen ^