Nyköpings lasarett

Nya Nyköpings Lasarett

Sedan 2012 har Carlstedt Arkitekter arbetat med att modernisera och utveckla Nyköpings lasarett. Målet är att anpassa sjukhuset för dagens och framtidens hälso- och sjukvård genom att bland annat uppföra två nya byggnader. Det är inom ramen för Region Sörmlands satsning på att bli Sveriges friskaste län 2025 som fastighetsutveckling ingår som en viktig del. De två nya byggnader som ska uppföras är en entrébyggnad och en byggnad för akutvård och operationsavdelningar.

Uttrycket på de nya byggnaderna är framtaget för att harmonisera med befintliga hus samtidigt som det ska upplevas som ett modernt tillägg till befintligt sjukhus. För att skapa det nya intrycket kompletteras sjukhuset med ett nytt byggnadselement, plåtprismor – gnistrande och karaktärsskapande. Entrébyggnaden, som kommer stå klar först, ska invigas i slutet av 2022. Det sker även ombyggnationer av befintliga lokaler och två gamla byggnader har rivits för att ge plats åt det nya. Carlstedt Arkitekter är stolta över att ha varit med från projektets start och samarbetar nu med många aktörer, däribland NCC som är entreprenör.

En kortare film om projektet kan du se här.

Här kan du läsa mer om Nyköpings lasaretts nya entrébyggnad.

Ort
Nyköping

Typ
Ny- och ombyggnad

Beställare
Region Sörmland