Energimyndigheten

Övergiven industrilokal blir modern arbetsplats

Det före detta gjuteriet i Eskilstuna härrör från tidigt 1900-tal. Lokalerna stod övergivna då vi fick uppdrag att omvandla den gamla byggnaden till en modern arbetsplats åt Energimyndigheten. Efter en omfattande renovering där en stor del av byggnadens originalinteriör behölls, kunde myndighetens nära 400 anställda flytta in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor.

Ort
Eskilstuna

År
2017

Beställare
Ladingen AB