Fornbacken

Upprustning av miljonprogrammet

På en höjd i miljonprogramsområdet Fornhöjden i Södertälje reser sig flera 7-9-vånings bostadshus runt stora gröna gårdar. Carlstedt Arkitekter har fått i uppdrag av Skanska att projektera upprustning och påbyggnad av fyra av dessa bostadshus tillhörande Telge Bostäder. I uppdraget ingår stambyte och totalrenovering av samtliga badrum samt ytskiktsrenovering i olika nivåer utifrån hyresgästens önskemål och behov. Även fönsterbyte, tilläggsisolering av fasad samt nya balkongfronter ingår i projekteringen. Vindsplanet, som idag består av förrådsutrymme, ersätts med ett helt nytt våningsplan med genomgående lägenheter och stora terrasser med fantastisk utsikt i söderläge.

Husen kommer fortsättningsvis vara i ljus puts med ett modernt uttryck samt accentkulörer på balkongfronter och delar av fasaden för att bibehålla den befintliga rytmiken. Påbyggnaden, med fasad i mörkare skivmaterial, binds samman med det befintliga huset genom motsvarande enkla formspråk samt en fortsättning på de vertikala indragen i fasad, de s.k. ”midjorna”, eller accentuering av dessa.

Ort
Södertälje

Typ
Om- och tillbyggnad

Beställare
Skanska