Stigtomta skola och förskola

Inredning med särskild omtanke

Carlstedt Arkitekter har ritat Stigtomta skola och även tagit fram inredningskonceptet och möbleringsplaner för klassrum och övriga lokaler. Skolan invigdes i februari 2019. Inredning och möblering är speciellt anpassad för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utgångspunkten har varit en modell som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram, ”Möjligheternas klassrum”. Lärarnas önskemål har också varit viktig vägledning för koncept och idéer. Lösningarna handlar till exempel om att skapa rum i rummet genom flyttbara väggar och att välja ljuddämpande material. Förvaringslådorna är stängda för att minska synliga störningsmoment och i uppehållsrummen finns mysiga läskupéer för den som vill ha lite lugn och ro.

Ort
Nyköping

Typ
Nybyggnad

Beställare
Nyköpings kommun