Skola och förskola

Paradisskolan

Ny skola och förskola för 600 barn i årskurs F-6 i området Tjärna Ängar i centrala Borlänge. Skolan följer gatan och skapar en sammanhängande stor gård på baksidan.
Skolan har en ambition att bli en central mötesplats i området med möjligheter till olika verksamheter utanför skoltid. Invändigt finns det ett stråk längs med den långa volymen som öppnar upp sig i olika mötesplatser. Den centrala stora runda trappa är ett nav i byggnaden som uppåt leder till skapande rum.

Ort
Borlänge

Typ
Nybyggnation

Beställare
Hemsö

År
2021