Om oss

Färgstarka tillsammans.

Carlstedt Arkitekter sysselsätter runt 100 färgstarka arkitekter och ingenjörer på våra kontor i Stockholm, Eskilstuna och Nyköping. Vi arbetar med alla skeden från idéutveckling och stadsanalyser till mark- och fastighetsutveckling, detaljplaner och genomförandefrågor. I takt med att företaget vuxit har även vår kompetens och våra uppdragsområden breddats samt utvecklats med spetskompetens inom vårdarkitektur. Idag genomför vi projekt inom; utbildning, bostäder, kontor, kulturmiljö, stadsplanering samt vård.

Sektorer

Vård

Vårdarkitektur är Carlstedt Arkitekters huvudsakliga specialistkompetensområde och vi har genom åren anlitats i uppdrag från stora regionsjukhus, universitetssjukhus, och rättspsykiatrisk specialistvård till vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Vi har ramavtal med flera landsting och driver utveckling och innovation tillsammans med våra beställare.

Utbildning

Carlstedt Arkitekter ritar och projekterar skolor och förskolor för så väl privata som offentliga beställare. Vi har ramavtal med flera kommuner och har uppfört stora kommunala skolor där dagens pedagogik i stor grad påverkar arkitekturen.

Boende

Vi ritar och projekterar så väl privata bostäder som äldreboenden och olika former av vårdboenden. Vi har erfarenhet av detaljplaneprocesser och att utveckla byggrätter tillsammans med beställare som ställer höga krav på så väl effektivitet som kvalitet.

Stadsplanering

Carlstedt Arkitekter erbjuder stadsplanering och besitter kunskapen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse och på landsbygd. Vi gör studier av det offentliga livet och bedömer brister och potential i olika stadsrum. Vi föreslår förbättringar, förädlingar och platsskapande åtgärder. Vi kan också bedöma exempelvis byggrätter inom detaljplaner samt finnas som stöd i planprocesser.

Handel & Kontor

Handel och kontor är två segment som växer inom Carlstedt Arkitekter. Vi får allt fler uppdrag som består av byggnader med flera olika funktioner s.k. multiuse. Vi har bred kompetens genom våra anställda av kontor och de nya förutsättningar som handel nu står inför.

Inredning & Storkök

Inom främst uppdrag med offentliga beställare så som vårdarkitektur och utbildningslokaler förekommer ofta storköksprojektering. Vi har en egen storköksavdelning som i tidigt skede kan analysera så väl behov som förutsättningar. Vår inredningsavdelning växer och vi är verksamma med projekt som sträcker sig från kommersiella kontor till förskolor och vårdavdelningar.

Kvalitetsarbete och utveckling

Carlstedt är certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Ledningssystemet är grunden för vårt arbete och innefattar kontoren, tjänsterna vi erbjuder samt våra underkonsulter.

Som medlemmar i Forum för vårdbyggnadsforskning och Skolhusgruppen är vi med och driver utvecklingen av offentliga miljöer framåt.

Carlstedt innehar det högsta kreditvärdighetsbetyget trippel-A (AAA), enligt kreditupplysningsföretaget Bisnodes värderingssystem.

Några av våra kunder