Venus

Förtätning av stadsdelen Stenkulla

På uppdrag av Viktoria park togs ett gestaltningsförslag fram om ett nya bostadshus inom fastigheten Venus 1 strax utanför centrala Nyköping. Förslaget medger ett bostadshus om 4-6 våningar med lokaler i bottenplan. Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser och gestaltningsförlag upprättas planhandlingar och samordnat planprocessen och externa utredningar.

Ort
Nyköping

Typ
Nybyggnad

Beställare
Viktoria Park