Vårdavdelning Huddinge sjukhus

Som hemma fast på sjukhuset

Carlstedt Arkitekter har sedan flera år ett omfattande uppdrag vid Huddinge sjukhus.  Mellan åren 2017 och 2019 har det bland annat inneburit att Carlstedt Arkitekter har ansvarat för ombyggnation av sex vårdavdelningar. Där har vi även gjort övergripande gestaltning och konceptet för lös- och fast inredning. Beställaren Locums gestaltningsprogram har varit utgångspunkten för arbetet.

Våningsplanen har olika temafärger. På det gröna våningsplanet som visas här på foton har vi skapat en ombonad och varm känsla så att upplevelsen för patienten inte ska bli för kylig. Vi har sökt alternativ till den standardinredning som ofta används på sjukhus. Därför har vi gjort annorlunda val av möbler, material, tapeter och färger. Vissa snickerier och möbler är i tåliga, massiva träslag, såsom ek och björk. Det ska kännas lite mer som hemma, helt enkelt.

Ort
Stockholm

Typ
Ombyggnad

Beställare
Locum