N54 överlämnad till Region Sörmland

Möt vårt stadsbyggnadsteam

Stensängsskolan är årets Miljöbyggnad 2022

Utomhusbad i Fredriksberg, Västerås

Förnyat förtroende för att utforma Västerås akutsjukhus

Om oss

Vi arbetar från stora visioner till tekniska detaljer

Läs mer

Samhällsutveckling

Våra projekt speglar vad samhället har behov av att investera i. Vi följer samhälls-utvecklingen och inom vårt spetskompetensområde vårdarkitektur är vi med och driver såväl innovation som processer framåt tillsammans med våra beställare.

Carlstedt Arkitekter har gedigen erfarenhet av att arbeta inom olika typer av samhällsnyttiga fastigheter och funktioner i alla skalor från planprocesser till möbelformgivning.

Vi är arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter, stads-planerare och landskapsarkitek-ter. Tillsammans bidrar vi till samhällets uppbyggnad genom att vara verksamma inom sektorerna vård, utbildning, boende, inredning & storkök, stadsplanering och handel & kontor.

Arkitekter och arkitektur

Vi pratar hellre om arkitekter än arkitektur. Vår kompetens är vår viktigaste resurs och alla de som bidrar i våra projekt med sina kunskaper är vår bästa tillgång.

För att Carlstedt Arkitekter ska kunna uppfylla sina mål är stolthet över att vara en del av företaget och trivseln på våra arbetsplatser avgörande. Utveckling av vår personal och den yrkesmässiga kompetensen har alltid högsta prioritet och att alla ska känna sig delaktiga i företagets utveckling är en av våra viktigaste målsättningar.

Carlstedt Arkitekter ska fortsätta att vara ett av Sveriges mest kompetenta vårdarkitektkontor och utveckla spetskompetensen inom vård- och utbildningsmiljöer till nya höjder. Det gör vi med strategiska rekryteringar och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter så som metodisk erfarenhetsåterföring, studieresor och workshops.