Grundskola och förskola

Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden

Nybyggnad av skola för 500–600 elever i Solna Stockholm. Skolan omfattar, årskurs F-6, en idrottshall med fritidsgård och specialsalar och en förskola för 12 avdelningar.

Raoul Wallenbergskolan är hyresgäst i den nybyggda skolan och har varit aktiva samtalspartners i programskedet. Skolan ligger centralt i det nybyggda området i Järvastaden. Byggnaderna är placerade så att en generös skolgård bir samlande punkt och också en axel genom området mellan gatan och ett större grönområde. Samarbetet med landskapsarkitekt URBIO från start var otroligt viktigt för att skapa helheten i området. Skolan är utvecklad enligt konceptet ”skolan mitt i byn” och den bjuder in samhället runt omkring med flera aktiviteter som kan bedrivas kvällstid.

Totalentreprenad i nära samarbete med Hemsö, NCC (hus 1 och 2) och Novogruppen (hus 3 och 4) Nära kontakt med byggteamet där vi varit med också i hyresgästmöten och många byggmöten har varit värdefullt för att säkerställa lösningar tillsammans som varit väl avvägda både estetiskt/kvalitativt och enl. budget och enligt tidplan. Skolan är certifierad Miljöbyggnad silver.

Ort
Solna, Stockholm

Typ
Nybyggnad

Beställare
NCC och Novogruppen