Danderyds sjukhus

Ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

Sedan flera år pågår en utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm. Carlstedt Arkitekter är med och utvecklar framtidens vård genom att tillsammans med C.F. Möller rita en av de nya vårdbyggnaderna. Den ska rymma ca 180 vårdplatser, mottagningar, stödfunktioner till angränsande verksamheter och en ny helikopterplattform, totalt ca 33 000 kvm.
Den nya byggnaden får en flexibel fönsterbandsstruktur och ett platt tak för att passa in i den tydliga rutnätsarkitektur som finns på Danderyds sjukhusområde. Genom att placera entrén i de låga delarna av huset möts besökare av en småskalig känsla med möjlighet till överblick och kommunikation.

Ort
Danderyd

År
Pågående

Beställare
Locum