Stora Hotellet i Nyköping

Hotellet som förändrat hela kvarteret

Sommaren 2019 nyinvigdes det om- och tillbyggda Stora Hotellet i Nyköping som ligger vid gågatan mitt inne i stan. Carlstedt Arkitekter har ansvarat för både ombyggnation, inredning och nytt storkök. Omvandlingen har inneburit att hotellet byggts ut på den intilliggande gården med 46 nya rum, konferenslokaler, matsal och en vinkällare. Detta har förändrat stadsmiljön i hela kvarteret då gården som tidigare var en parkering nu har blivit en grönskande uteservering och mötesplats.

Ort
Nyköping

År
2019

Beställare
Scandic Hotels