Mälarsjukhuset

Vi bygger framtidens sjukhus i Eskilstuna

Carlstedt Arkitekter utför nu fas 3, bygghandlingsprojektering för nybyggnad på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Efter att rivning av två befintliga byggnader utförts har markarbeten och grundläggning inletts. Den första av två stora tornkranar har monterats och stommontaget påbörjas under hösten 2021. Och i början av 2025 beräknas nybyggnaden stå färdig.

Det nya akutvårdshuset kommer bland annat att innehålla en ny akutmottagning, operation, intensivvårdsavdelning och vårdavdelningar för bland annat kvinnoavdelning med förlossning och neonatal. På taket finns en helikopterplatta.

Satsningen är en del av Region Sörmlands projekt ”Sörmlands sjukhus för framtidens sjukvård” med målsättningen att år 2025 ska Sörmland vara Sveriges friskaste län. Projektet utförs som partnerprojekt mellan Region Sörmland och NCC.

En kortare film om projektet kan du se här.

Ort
Eskilstuna

År
Pågående

Beställare
NCC/Region Sörmland