Årets Miljöbyggnad 2022

Stenängsskolan

Stensängsskolan har växt fram under 80 år. På 40-talet byggdes den äldsta delen med matsal i källarplan och toaletter som kunde nås utifrån. På 90-talet moderniserades och kompletterades skolan med tillagningsskök och matsal, två nya klassrum och en länk med hiss och trappa. 2022 färdigställs den nya delen med rörelserum och 5 nya klassrum och en mer sammanhållen administration. I den äldsta delen har klassrum förstorats och också byggts om till slöjdlokaler, och den gamla gymnastiksalen har blivit musiksal. Målsättningen har varit att få hela skolan att kännas som en sammanhållen enhet och att de olika delarna får ett bra samband och uppfattas som likvärdiga. Klassrum och grupprum är grupperade kring en friyta med tillgång till vatten och plats för genomgångar med en sittrappa och lek eller arbete vid olika sittgrupper. De befintliga fasadernas puts och betongstensytor har behållits i kulör och material och den nya delen har ett eget utseende med släta och profilerade betongelement där dekorativa ”solkepsar ” ger karaktär och hjälper till att minska solvärmeinstrålningen. Utomhus har skolgården kompletterats med bullerskydd och en stor idrottsplan som liksom rörelserummet också kan användas på kvällstid.

Ort
Stuvsta, Huddinge kommun

Typ
Om- och Nybyggnad

Beställare
HusF/NCC