Brandstation

Strategisk placering.

Brandstationen i Nyköping är strategiskt belägen nära E4:an, Skavsta flygplats och Nyköpings lasarett. Den kuperade tomten ligger intill ett naturskyddsområde, med motionsspår och vacker natur.

Byggnaden mäter ca 5200m² och når en byggnadshöjd på ca 16,5 meter. Huvudbyggnaden består av fyra våningsplan med vagnhall i bottenvåning, räddningscentral i entresol och kontor/jourrum på plan 3. På plan 4 finns ytterligare ett kontorsplan, utbildningslokaler plus omklädning och motionsrum. I en sned vinkel mot huvudbyggnaden ligger i ett plan vagnhallar, serviceutrymmen och spolhall.
Byggnaden relaterar till lasarettsområdet på ena sidan (med putsad fasad och med huset i samma vinkel som resten av sjukhusområdets byggnader), och på den andra sidan mot naturskyddsområdet med en mjukare karaktär.

Ort
Nyköping

År
2013

Beställare
Nyköpings kommun