Fontänhuset

Kulturhistoriskt boende

I kvarteret Folkungabron i centrala Nyköping ligger den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden fontänhuset som till delar är uppförd 1893. Den äldsta av byggnaderna på fastigheten är välbevarad med sina spritputsade fasader, tuktade naturstenssockel och profilerade fönsteromfattningar. Kvarteret är vackert beläget i centrala Nyköping precis invid Nyköpingsån.
Carlstedt Arkitekter har på uppdrag av Folkungagården i Nyköping tagit fram skisser, bygglovritningar och bygghandlingar för 12 lägenheter i varierande storlekar från 41 till 98m².

Ort
Nyköping

Typ
Ombyggnation av lokal till bostäder

Beställare
Folkungagården

År
2020-2022

Kontaktperson
Johan Jennergren