Brf Forsen

Naturnära bostäder

Tre hus reser sig ovanför slänten på den fantastiska tomten utmed Nyköpingsån. Det gamla industrilandskapet, inbäddat i grönska, tomtens gynsamma vattenkontakt, de nya byggnadernas orientering mot söder med kvällssol, samt fria utblickar ger förutsättningar för ett boende med unika kvalitéer.

Samtidigt skapas det ett bekvämt boende med parkeringsgarage, hiss och närhet till uteplatser och gemensamma gårdar. Husen skiljer sig i skala och har varierande lägenhetsfördelning vilket erbjuder olika målgrupper ett önskvärt boende. De nya husen och tomtens nya terrassering bildar sammantaget en upplyftning av området längs ån där gammalt möter nytt.

Ort
Nyköping

Typ
Nybyggnad

Beställare
HSB