Prisman 6

En stadskärna i förändring

Kustbostäder äger en stor fastighet intill torget i Oxelösund. Fastigheten utgör en betydande del av centrums handelsutbud. Uppdraget har varit att ta fram skisser på hur fastigheten skulle kunna utvecklas med bostäder. Först har en analys av platsen genomförts och sedan har flera alternativ tagits fram.

Ort
Oxelösund

Typ
Idéskiss

Beställare
Kustbostäder