Nyköpings Gymnasium

En gymnasieskola i tiden

Projektet bestod i två delar. Den ena var att utföra en nybyggnation och den andra att utföra en renovering. Och sen föra samman dessa två plus ytterligare en skoldel för att slutligen skapa en sammanhängande gymnasieskola.

En gemensam reception med tillhörande café skapades i den nya delen som även ansluter till den nya matsalen. I den nya delen byggdes förutom vanliga klassrum vissa specialinriktningar såsom för estiska- och naturvetenskapliga program. Det ställde stora krav på både ljud- som labutrustning. Ett nytt tillagningskök med tillhörande matsal tillfördes i den nya skolan

I de befintliga delarna renoverades alla klassrum tillsammans med de gemensamma delarna som t ex elevhälsan. Nya grupprum tillfördes också. Cederwall arkitekter gjorde förfrågningsunderlaget och vi på Carlstedt gjorde bygghandlingarna och var med under hela byggnationen.

Ort
Nyköping

Typ
Ny- och ombyggnation

Beställare
Nyköpings kommun