Å-kanten

Längs med åpromenaden

Precis invid nyköpingsån några minuter från centrum ligger brf Å-promenaden och planerad brf Å-kanten.

Produktionen pågår av Å-promenaden där Carlstedt Arkitekter på uppdrag av PEAB färdigprojekterat de 47 lägenheterna. Inflyttning är planerad till slutet av 2022.

Carlstedt Arkitekter har under 2021 tagit fram skisser och bygglovritningar för det andra huset på området, brf Å-kanten. Huset kommer innehålla 64 lägenheter i varierande storlekar om 2-4 ROK. Huset är utformat med en högre del och en lägre del närmast nyköpingsån. Försäljningen av brf Å-kanten startar under våren 2022.

Ort
Nyköping

År
2021-2022

Typ
Nybyggnation bostäder

Beställare
PEAB

Kontaktperson
Nini Foyn, Johan Jennergren