Skola och förskola

Nakterhusskolan

Ny skola och förskola i det nya bostadsområdet i Vega. Skolan är en F-6-skola med plats för ca 450 elever. Skolan har ett eget tillagningskök samt matsal, idrottshall, hemkunskap och slöjdsalar.
BTA ca 4 750 kvm.

Ort
Haninge

Typ
Nybyggnation

Beställare
Wästbygg

År
2020

Miljöbyggnad silver