Social byggnorm – en idé om en ny standard

Carlstedt Arkitekter presenterar Social byggnorm, ett initiativ med syfte att utveckla jämlika fysiska arbetsmiljöer. Genom ett nytt sätt att rita offentliga rum ska diskriminerande strukturer byggas bort och förhoppningen är att detta ska bli första steget till en ny branschstandard.

Initiativets första del består av projektet FIRe (Future Inclusive Rescue service), i vilket Carlstedt Arkitekter utforskar hur den fysiska miljön interagerar med sociala relationer. Vinnova har finansierat projektet som genomfördes 2017-18 i samarbete med Högskolan i Halmstad och Södertörns brandförsvarsförbund. Med hjälp av både arkitekter, forskare inom design och sociologi, fackliga representanter och brandmän har man skapat en unik kunskapsbank kring hur beteenden, normer och välbefinnande påverkas av de gemensamma rummens utformning.

En av huvudinsikterna är att omklädningsrummet fyller en viktig social funktion inom brandmannayrket. Det är en plats där anställda kan pusta ut efter utryckningar, prata om vad man upplevt och bestämma vad man ska göra härnäst. Eftersom kvinnor är i tydlig minoritet exkluderas de ofta från den gemenskapen när man tvingas byta om separat från männen.

– En lösning blev att skapa ett gemensamt återhämtningsrum, där det går att prata med varandra även när man duschar avskilt, berättar Hanna Börjesson. Vi har också tittat på lösningar där dusch och ombyte sker individuellt. Då förflyttas sociala interaktioner till andra rum på brandstationen.

Ett andra kapitel till Social byggnorm har arbetats fram under våren 2023 där Carlstedt Arkitekter har undersökt hur ett normkritiskt förhållningssätt kan skapa möjligheter för fler barn att byta om och delta i idrottsundervisningen. I en värld med mobilkameror och risk för spridning av bilder på nätet ökat avstår många barn från att byta om samtidigt som den traditionella utformningen utestänger dem med annan könsidentitet än den biologiska och ofta även dem med funktionshinder. Här blev lösningen individuella dusch- och omklädningsbås där man byter om enskilt men kan mötas – påklädda – i en lounge som är gemensam för alla elever. Detta möjliggör social interaktion före och efter idrottslektionerna mellan eleverna oavsett kön.

Genom initiativet Social byggnorm hoppas Carlstedt Arkitekter att fler aktörer ska ta del av de nya kunskaper som genereras och att offentliga byggprojekt som skolor och vårdinrättningar ska utformas med större fokus på människors sociala samvaro.

– Vårt mål är att fylla på Social byggnorm med fler exempel och på sikt göra initiativet till ett lika självklart begrepp som den gamla branschstandarden Svensk byggnorm (SBN 1980), säger Hanna Börjesson.