O-huset i Huddinge

Inredning som skapar trygghet

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge genomgår sedan några år en omfattande upprustning. Ett av de större projekten är O-huset som består av en ny byggnad och en del som är ombyggda lokaler. White Arkitekter har haft i uppdrag att rita O-huset och Carlstedt Arkitekter har tagit fram konceptet för lös inredning. Målet har varit att skapa miljöer som ska kännas lugna, trygga och välkomnande. Därför användes milda kulörer tillsammans med accentfärger och som ett genomgående träslag valdes ask. Några rum där det gick att utveckla konceptet lite mer var ett väntrum och tre undersökningsrum för barn som alla fick temat ”Vi flyter”. Sammanlagt har Carlstedt Arkitekter planerat möblering till ca 250 rum i O-huset och vi är väldigt stolta över det fina resultatet.

Ort
Huddinge

År
2020

Beställare
Locum