Transportstyrelsen

Nya sätt att arbeta ställer krav på arbetsmiljön

En omfattande ombyggnad och renovering av Transportstyrelsens lokaler i Visby. Carlstedt Arkitekter fick uppgiften att skapa 90 attraktiva arbetsplatser i myndighetens befintliga lokaler. I uppdraget ingick även att anpassa lokalerna till nya arbetsmetoder som ställer höga krav på arbetsmiljö, flexibilitet och säkerhetsfrågor. Projekteringen skedde i ett nära samarbete mellan fastighetsägare, hyresgäst och byggare.

Ort
Visby

År
2017

Beställare
Ladingen AB