Sörmlands Museum

Här möts historia, nutid och framtid

I det nya Sörmlands museum skall utställningslokaler, föremålssamling, butik, verkstäder och administration flytta ihop till en enhet. Lokalerna ska även kunna nyttjas för restaurangverksamhet, event, landstingsfullmäktigesammanträden och kommunens arkiv.

Verksamhetens vision är:

– En byggnad för möten mellan historia, nutid och framtid.

– En flexibel, lättorienterad och säker byggnad för besökare, deltagare, personal, samarbetspartners och samlingar.

– En byggnad med hög tillgänglighet för publik och deltagare av alla slag, med och utan funktionshinder, med och utan ”musei- och kulturvana”, unga och gamla, infödda och nya svenskar, sörmlänningar och turister.

– En flexibel byggnad där olika utrymmen, både ute och inne, skall kunna användas på många olika sätt, också för sådant som vi idag inte ens vet om.

– En byggnad som andas kvalitet, mångfald och öppenhet samt präglas av fokus på människor och deras berättelser, mänsklig kreativitet och förståelse.

Vi tillmötesgår denna vision för de nya lokalerna genom att skapa en ändamålsenlig byggnad och omsätta ledorden i allt från gestaltning, flexibilitet och generalitet till materialval och valda produktionsmetoder. De högt ställda kraven för säkerhet och energi har funnits med från första penseldraget till förvaltningsskede.

Ort
Nyköping

År
Invigning 24:e november 2018

Beställare
Landstinget i Sörmland