Aktivitetshus Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus

Hus för personlig utveckling och spontana möten

På Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus utanför Katrineholm pågår förändring och det behövdes en plats där patienterna kan träna på att komma tillbaka till samhället. Dessutom behövde personalen en plats för spontana möten. Därför byggdes ett nytt aktivitetshus på anläggningen.

En viktig del av vården på Karsudden är att förbereda patienterna för livet utanför anläggningen och det ska det nya aktivitetshuset hjälpa till med. Den nya byggnaden grundar sig i att man nu går från den gamla idén om sysselsättning för patienterna i verkstäder till en mer modern skolliknande miljö. Byggnaden skiljer sig från avdelningarna på Karsudden och det är för att man ska känna att man går ifrån något och kommer till något annat; att gå från sitt privata till en offentlig miljö.

Innanför entrén finns ett stort och luftigt patienttorg som lokalerna grupperar sig runt. På torget finns bland annat ett café och i de omgivande lokalerna finns det bland annat en datorsal, en dansstudio och en hemkunskapssal. Det finns även en träningslägenhet där patienterna tränar på att bo själva och där man själv ansvarar för matlagning och städning.

I samma projekt men i ett separat hus finns det möjlighet för hundterapi. Kring byggnaderna finns en rik utomhusmiljö som patienterna hjälper till att sköta och underhålla.

Nedre plan i aktivitetshuset är personalens yta och en plats som uppmuntrar till möten mellan avdelningsgränserna. Även detta våningsplan centreras av ett härligt torg där det bland annat finns lunchservering. På våningsplanet finns motionsutrymmen med bland annat yoga och styrketräning samt det finns tysta rum, pingisrum och personalpentry.

Här kan du läsa om Karsuddens personalhotell och här kan du läsa om Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus.

Ort
Katrineholm

År
2021

Beställare
Region Sörmland