Åkaren 2

Förtätning av området Isaksdal

På uppdrag av fastighetsbolaget Viktoria Park togs ett gestaltningsförslag fram för nya bostadshus inom fastigheten Åkaren 2 strax utanför centrala Nyköping. Förslaget medger två bostadshus om åtta våningar och garage i källarplan. Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser, upprättat planhandlingar, samordnat planprocessen och externa utredningar.

Ort
Nyköping

Typ
Nybyggnad

Beställare
Viktoria Park