Visionsbild Skavsta Flygplats

Ett område i förändring

Carlstedt Arkitkter har under flera års tid löpande arbetat med utveckling och förändring av Skavsta Flygplats. Bland annat har den här visionsbilden över området tagits fram på uppdrag av Nyköpings kommun.

Ort
Nyköping

År
2018

Beställare
Nyköpings kommun