Apotek och lokal

Ett levande material som förändras med tiden

Nybyggnad Apotek och kontorsbyggnad i 2 våningar. Stadsdelen Väster i Eskilstuna genomgår en förändring från industri och verkstad till handel och kontor. Apoteksbyggnaden blir en av de första nya tilläggen som markerar utvecklingen av Väster.

En massiv volym av betong kompletterar de befintliga tegelbyggnaderna i kvarteret. Fasaden har reducerats till två material, glas och betong. Betong-elementen är obehandlade och har en slät formsida ut i fasad, ytan upplevs flammig och förändras med tiden och årstiderna.

Carlstedt Arkitekter är en av hyresgästerna i byggnaden!

Ort
Eskilstuna

År
2016

Beställare
Ladingen AB