Nyköpings lasarett

Ny entrébyggnad på Nyköpings lasarett

Sedan 2012 har Carlstedt Arkitekter arbetat med att modernisera och utveckla Nyköpings lasarett. Utvecklingen av Nyköpings lasarett ger goda förutsättningar för framtidens vård i en långsiktigt hållbar och väl gestaltad miljö där både patienter och medarbetare trivs. I januari 2022 öppnade den nya entrébyggnaden som är det första av två större nybyggnadsprojekt på sjukhuset.

Entrébyggnaden förbinder den äldsta lasarettsbyggnaden från 1914 med sjukhuskomplexet från 1967 och den nya akut- och operationsbyggnaden som kommer att färdigställas under 2023. Entrébyggnaden innehåller sjukhusets nya huvudentré i två plan med café och apotek och kommer även att inrymma en enhet med magnetkameror, provtagningscentral och flera mottagningar och vårdavdelningar som flyttar in under våren. De nya byggnadernas exteriöra uttryck harmoniserar med befintliga hus samtidigt som de gnistrande plåtprismorna på takvåningen skapar ett modernt tillägg. Interiört har färgskalan inspirerats av det sörmländska landskapet.

Nybyggnaden bidrar till hållbar utveckling genom att de befintliga sjukhusbyggnaderna kan fortsätta att användas i många år, samtidigt som de nya byggnaderna erbjuder moderna lokaler för de mest krävande behandlingsverksamheternas behov av effektiva flöden, medicinteknisk utrustning och teknisk försörjning. Entrébyggnaden omfattar ca 10 000 kvm och är byggd med hållbara material och uppnår klassningen Miljöbyggnad Guld.

Utvecklingen av Nyköpings lasarett sker i samverkan med Region Sörmland och NCC, där Region Sörmland bygger för framtidens vård och NCC på regionens uppdrag utför ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Arkitektuppdraget har skett i samverkan med Snidare Arkitekter.

Läs mer om hela projektet här.

Ort
Nyköping

År
2022

Typ
Nybyggnad

Beställare
Region Sörmland och NCC