Gruppbostad

Hallonvägens gruppbostad i Västerås

Carlstedt Arkitekter har arbetat med projektet från volymstudie och förfrågningsunderlag till beställarstöd och uppföljning vid färdigställandet av byggnaden. Beställare är Västerås stad.
Gruppboendet är beläget i ett lugnt bostadsområde och utformat för att bryta ner skalan och ansluta till den omkringliggande småskaliga och färgglada villabebyggelsen. Ambitionen har varit att skapa en trygg och hemlik miljö för de boende med en omsorgsfullt bearbetad gestaltning både interiört och exteriört. Den gulmålade linoljefärgsmålade träfasaden omsluter 5 lägenheter samt gemensamma ytor och personalfunktioner. I utemiljön finns både gemensamma sociala ytor och platser att vara för sig själv. Inne finns ytor för social interaktion, såväl som möjligheten till separerade flöden. Stor omsorg och varsamhet har lagts på material och färgsättning för att skapa lugn och trygghet med vackra material som åldras väl. Utformningen ska stödja att de boende så självständigt som möjligt ska klara sin vardag. Varje lägenhet har ett öppet samband mellan hall, kök och vardagsrum, med ett avskiljbart sovrum och eget badrum.
En god arbetsmiljö för personalen tillgodoser bra tillgång till dagsljus och god tillgänglighet.

Ort
Västerås

Typ
Nybyggnad

Beställare
Västerås stad