Oppeby gård

Förtätning av bostadsområdet Oppeby gård

På uppdrag av Westbarn fastigheter har Carlstedt tagit fram ett förslag på hur området Oppeby gård i Nyköping kan förtätas med fler bostäder. Carlstedt har tagit fram en förstudie, drivit planprocessen och tagit fram nödvändiga planhandlingar. Samt samordnat nödvändiga utredningar.

Ort
Nyköping

År
2018

Beställare
Westbarn fastigheter