Utomhusbad

Utomhusbad i Fredriksberg, Västerås

Det gamla badet i stadsdelen Råby i Västerås totalförstördes i en brand 2017. Den nya anläggningen, ritat av Carlstedt Arkitekter i samarbete med Topia Landskapsarkitekter på uppdrag av Västerås stad, stod klar 2022, 5 år efter branden.

Det nya badet är öppet sommartid och inrymmer kiosk, omklädning, teknik och ytor för personal. De gamla poolerna återbrukades och kompletterades med avskärmande soltak. Projektet är en av flera satsningar i stadsdelen Råby där privata aktörer och staden samarbetar för att skapa en trygg stadsdel med positiv utveckling. Gestaltningen av den nya byggnaden ska förmedla en omsorg och kvalitet i utformningen som Råbyborna kan vara stolta över och värna om tillsammans. Materialitet och utformning är noga avvägt för att hitta balansen mellan vandalsäkert och inkluderande.
Entrégården öppnar upp helt mot omgivningen och förbipasserande i parken. Kiosken har åtkomst från både entrégården och badet så förbipasserande kan köpa en kopp kaffe eller en glass utan att lösa inträde.

Byggnadens L-form avgränsar mot omgivningens insyn och grönska med stora bevarade träd ramar in anläggningen. Utsidan är avskalad och enkel med fasadbeklädnad av granit samt slät och perforerad corténplåt. Materialen är robusta och åldras med värdighet med en inneboende naturlig variation. Över tid kommer det rosttröga stålet mörkna och klätterväxter täcka delar av fasaden och förankra anläggningen ytterligare i parken. Interiörerna bjuder på mustiga kulörer på kakel och klinker, infärgade fibercement-tak och inmålade synliga installationer. Färgsättningen är medvetet normkritisk och förutom omklädning för herrar och damer finns omklädning för tredje kön.

Beställaren har haft höga ambitioner med tillgängligheten, både för omgivande mark och omklädningsrum men även för poolen som både har handledare och ramp.

Ort
Västerås

Typ
Nybyggnad

Beställare
Västerås Stad