Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus

Arkitektoniska kvaliteter som förenar en läkande och säker vårdmiljö

Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus utanför Katrineholm i Sörmland planerades ursprungligen för vård av ungdomar och öppnade i september 1964. Regionsjukhuset Karsudden har idag 114 vårdplatser och sammantaget arbetar cirka 300 årsarbetare på sjukhuset.

Anläggningen består av 12 byggnader med olika funktioner såsom vårdavdelningar, administration, kök, matsal, verkstad, driftcentral, sporthall samt utbildnings- och övernattningslokaler.

Om- och tillbyggnaden har skapat större och mer ändamålsenliga vårdlokaler och personaldelar, bättre inomhusklimat, ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet.

Nybyggnaden innehåller entréfunktioner, förvaltningsrätt, besöksavdelning och vårdavdelningar. Genom en tillbyggnad mellan de olika huskropparna binds vårdavdelningarna till varandra och logistikflöden blir på så sätt mer effektiva. På byggnadernas norra sida finns en förbindelsegång i tre plan.

En ny takkonstruktion löper över så väl nya som gamla delar av fastigheten. Takkonstruktionen fungerar som en sammanhängande installationsvåning.

Här kan du läsa om Karsuddens Personalhotell och här kan du läsa om Karsuddens Aktivitetshus

Ort
Katrineholm

År
2014

Beställare
Region Sörmland