Starkt år för Carlstedt Arkitekter

2021 blev ett bra år för Carlstedt Arkitekter. Verksamheten är inriktad på samhällsviktiga fastigheter och under året har arkitektkontoret bl a arbetat med projekteringen av
• 454 nya vårdplatser och 44 operationssalar i det nya akutsjukhuset i Västerås, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, på Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och på Nyköpings lasarett
• Nya skollokaler för 2 557 elever med 134 nya klassrum i Västerås, Norrköping, Nyköping och Eskilstuna
• 225 000 kvm nya byggrätter för sjukhus och bostäder
• Bostäder för 321 familjer och 93 lägenheter i särskilt boende
Bokslutet för 2021 visar på en omsättningsökning med 4% till 87 Mkr och med fortsatt god vinstmarginal.

I samband med årsstämman förstärker Carlstedt styrelsen med Anna Klingspor, som har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och ledande befattningar i svenskt näringsliv. Anna har i sitt yrkesliv, framgångsrikt haft fokus på affärsutveckling genom varumärke och kommunikation. En spännande kompetens som nu tillförs styrelsen.

– Carlstedt Arkitekter är ett välskött arkitektföretag med bred portfölj av väl genomförda projekt, säger Anna Klingspor, ny ledamot i Carlstedt Arkitekters styrelse. Arkitektkontorets spetskompetens, att gestalta och utveckla hållbar och väl fungerande arkitektur för samhällsviktiga fastigheter, har stor potential – där jag ser fram emot att bidra till bl a ökad kännedomen om Carlstedt Arkitekter så att fler uppdragsgivare får upp ögonen för företagets kompetens och erbjudande, säger Anna.

Carlstedt Arkitekter är specialiserat på vård- och utbildningsarkitektur och på att utveckla livskraftiga lokalsamhällen. Verksamheten bedrivs från kontor i Stockholm, Eskilstuna och Nyköping och utvecklingen går mot att platskännedom och lokal tillhörighet blir allt viktigare.

– Jag ser allt starkare intresse för vår position och kunnande om utvecklingen på de orter vi verkar, säger Stina Ljungkvist, vd för Carlstedt Arkitekter. Digitalisering och distansarbete under pandemiåren har gett nya förutsättningar för ökad livskvalitet och utveckling av samhällen även utanför storstäderna. Genom att kombinera vår spetskompetens inom vård och utbildning med vår lokala närvaro bidrar vi till hållbar utveckling av livskraftiga samhällen.

Styrelsen för Carlstedt har lagt en strategiplan för utvecklingen av företaget till 2025 med inriktning på samhällsviktiga byggnader och utveckling av livskraftiga samhällen. Styrelsen ser positivt på företagets utveckling med varsam tillväxt under de kommande åren där företagets kompetens både breddas och fördjupas.

– Genom organisk tillväxt och strategiska förvärv ser vi möjligheter till expansion och att möjliggöra att fler kunder och sektorer får ta del av våra tjänster, säger Siv Axelsson, styrelseordförande för Carlstedt Arkitekter. Ett exempel är det nyligen genomförda förvärvet av Comarc Projektering AB som bidragit till att förstärka Carlstedts spetskompetens inom utbildningsfastigheter.

  • 28 juni 2022
  • Pressmeddelande