Skiftinge förskola

Förskolan ger Skiftinge nytt liv

Carlstedt Arkitekter har ritat en nybyggd förskola i Skiftinge med plats för 240 barn. Skiftinge är en stadsdel strax utanför Eskilstunas stadskärna, som byggdes på 1960-talet som en del i miljonprogrammet. Med en satsning på ny förskola, upprustad skola och ett nybyggt vård- och omsorgsboende skapas framtidstro i Skiftinge.

Eftersom förskolan är så stor blev lösningen att dela den i två huskroppar som binds ihop av en byggnad med matsalar och administrativa lokaler. De två huskropparnas entrér är vända åt olika håll. På så sätt delas utemiljön upp och det blir tydligare för barnen och mindre stökigt vid hämtning och lämning.

De två förskolevolymernas fasad täcks av snedställda skivor i tre olika nyanser av lila, medan den sammanbindande volymen har en betongfasad som blommar med maskrosor.

En bärande idé har varit att skapa neutrala, flexibla lokaler som kan användas till olika verksamheter utifrån den pedagogiska idén och som kan förändras över tid när behoven skiftar. Vår gestaltning syftar till att utveckla naturliga mötesplatser där barnen blir sedda, mötta med respekt och kan växa och utvecklas som personer. Genom att förskolan är stor har det gått att skapa lokaler som är särskilt anpassade för olika åldersgrupper. Det finns t ex ett bibliotek, ett byggrum och en naturateljé som fångar de äldre barnens skaparglädje. Här kan pedagogerna arbeta med åldersgrupperna efter deras olika behov.

I anslutningen till förskolan har en ny park förverkligats och på andra sidan ligger det nya vård- och omsorgsboendet. Genom närheten skapas ett inkluderande samhälle där människor kan mötas över generationsgränserna.

Ort
Eskilstuna

Typ
Nybyggnad

Beställare
Eskilstuna Kommunfastigheter