Rättspsykiatriska regionklinik

Den arkitektoniska strukturen tar avstamp i det historiska Vadstena.

Den rättspsykiatriska regionkliniken är belägen inom Birgittaområdet i Vadstena. Kliniken bedriver idag sluten rättspsykiatrisk vård med 86 slutenvårdsplatser.

Birgittaområdet ritades av Arkitekt Hakon Ahlberg och uppfördes under 1950-talet. Carlstedt Arkitekter fick 2014 i uppdrag att rita om och till kliniken med nya och ändamålsenliga lokaler. De äldre fastighterna som inte gick att bevara pga bl.a. säkerhetsskäl har rivits i takt med att nya byggnader färdigställts och verksamheten omlokaliserats. Förutom vårdplatser finns lokaler för stödverksamheter såsom stab, arbetsterapi och friskvård.

Den nya rättspsykiatriska regionkliniken har på flera plan en klosterlik struktur där byggnader och förbindelsegångar utgör avgränsningar mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Känslan av frihet är ömtålig och omsorgen om den har resulterat i en strävan att kamouflera anläggningens fysiska begränsningar. Det klosterlika kan även anas i patienternas livsmiljö som på många sätt är isolerade ifrån samhället men där rum och funktioner åter­speglar samhället där utanför.

Ort
Vadstena

År
2014-2017

Beställare
Landstinget i Östergötland