Rättspsykiatri Vadstena publicerat i Tidskriften Arkitektur

Nr 3/2021 av Tidskriften Arkitektur sätter fokus på vårdarkitekturens utmaning att skapa vårdmiljöer som är funktionella, anpassningsbara över tid och som bidrar till att stärka det friska hos patienterna. Rättspsykiatri i Vadstena är ett av projekten som presenteras.

Den rättspsykiatriska regionkliniken är belägen inom Birgittaområdet i Vadstena, ritat av Arkitekt Hakon Ahlberg på 1950-talet. Anläggningen har en klosterlik struktur där byggnader och förbindelsegångar utgör avgränsning mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Känslan av frihet är ömtålig och omsorgen om den har resulterat i en strävan att kamouflera anläggningens begränsningar.

Det klosterlika anas även i patienternas vardagliga livsmiljö, på många sätt isolerad ifrån samhället, men med rum och funktioner som återspeglar detsamma. Funktionerna åtskiljs till placering och gestalt och ordnas så att de bidrar till en strukturerad tillvaro. Patientrummen har en hemlik och privat gestaltning, rummen för aktivitet en offentlig karaktär, och huvudentré och förvaltningsrätt en officiell representativ formgivning.

Utgångspunkten är att patienterna ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vår roll som arkitekter har varit att balansera patientens känsla av egenkontroll mot säkerhetskraven. Arkitekturen är utformad för att tillvarata det friska hos människorna, locka till aktivitet och delaktighet, och samtidigt skapa struktur och trygghet, säger Kerstin Eken, ansvarig arkitekt hos Carlstedt Arkitekter.

Anläggningen är uppbyggd kring en centralt placerad friskvårdsanläggning, verkstäder och skola. Runt dessa placeras tre vårdbyggnader med två vårdavdelningar per plan med vardera 8 patienter. Avdelningarna kan delas upp i två mindre patientgrupper och även kopplas samman till en enhet med 16 patienter. Totalt ryms 86 slutenvårdsplatser.

Tegelfasaderna i olika nyanser av grått och brunt är murade med vilt förband. Snedställda burspråk ger patientrummen en skyddad fönsternisch och riktad utblick. Sadeltak och minimala taksprång associerar både till Hakon Ahlbergs arkitektur och till klosterarkitektur. Uttrycket förstärks genom att gavlarna är fönsterlösa och har förhöjda gavelkrön.

  • 27 april 2021
  • Nyheter