Judiska Hemmet

Artikulerad entré

Carlstedt Arkitekter anlitades för att entrén till Judiska Hemmet i Hammarbyhöjden skulle artikuleras tydligare. En arbetsplats för receptionspersonalen skulle också tillskapas i närheten av entrén. Med en samlad huvudentré leds de boende och anhöriga till en entrésituation där förutsättningar för bättre service möjliggörs. På så sätt kan äldreboendet ta emot besökare och samtidigt erbjuda en tryggare passage för de boende.

Huvudentrén kompletterades även med skärmtak, markarbeten och konst. Via det nya burspråket kan personalen i receptionen hålla uppsikt över besökare och boende som närmar sig entrén.

Ort
Stockholm

År
2016

Beställare
Judiska Hemmet