Hybridsal, Södersjukhuset

Teknikintensiv vårdmiljö

Upprustning av hybridsal samt tillhörande lokaler såsom förberedelserum, granskningsrum, renrum, sterilförråd, utbildningssal, pentry, teknikrum och omgärdande korridor. Anpassning gjordes för en ny högteknologisk kardiovaskulär röntgenkamera, operationslampor och pendlar. Nya glaspartier, dörrar och genomräckningsskåp iordningställdes enligt strålskyddskrav. Specialinredning togs fram såsom röntgensäkrade kateter- och genomräckningsskåp.

Ytskikt och materialval anpassades till hygienkrav och färgsättningen togs fram tillsammans med personal.

Ort
Stockholm

År
2014

Beställare
Locum