Högstadieskola Nyköping

Nya tidens skola.

Carlstedt Arkitekter har ritat Nyköpings Högstadieskola. Skolan är uppbyggd kring sex arbetslag, samt en enhet för grundsärskola, en för internationella klasser och en för elever med särskilda behov. Skolan är utformad så att alla barn ska kunna inkluderas i den gemensamma undervisningen utifrån individuella behov och förmågor. Skolan inrymmer specialsalar för till exempel trä- och textilslöjd, hemkunskap och musik. Unikt för skolan är den del som kallas Vetenskapens hus med en experimentell och undersökande verksamhet.

Högstadieskolan är uppförd i två plan, med en envåningsdel vid entré och café mot gården som är formad som ett slutet U runt en gård. Mot gården löper byggnadens kommunikationsstråk med högt i tak och öppet mellan plan ett och två. Utsidan på U:et är i tegel medan gårdsfasaden är i liggande kompaktlaminat.

Skolan har plats för 700 elever och all mat lagas på plats i tillagningsköket.

Ort
Nyköping

År
2014

Beställare
Nyköpings kommun