Flen Skola

Erfarna projektörer samverkar

Tidigare hade Flen tre låg- och mellanstadieskolor utspridda inom kommunen. Den nya skolan ligger centralt belägen i anslutning till Bildningscentrum och befintliga Stenhamraskolan med årskurserna 7-9 och togs i drift höstterminen 2018.

Projektet är genomfört i partnering, där alla inblandade aktörer gemensamt planerat och projekterat.

Byggnaden, har tegelfasad med detaljer i plåt, är uppförd i suterräng och omfattar ca 6 000 kvadratmeter för 600 elever. Den består av tre delar som binds samman av ett runt trapphus i mitten. Stora glaspartier öppnar upp mot skolgården för att släppa in mycket dagsljus. Utformningen av skolgården är anpassad till utomhuslek och utomhuspedagogik.

I den nya skolbyggnaden inryms klassrum, slöjdsalar, elevhälsa och administration. Det finns också ett mottagningskök och en matsal. Lokalerna ska även användas för fritidsverksamheten.

 

Ort
Flen

År
2018

Beställare
NCC/Flens kommun