Detaljplan för Linköpings Universitetssjukhus på samråd

Efter flera års arbete är den nya detaljplanen för Linköpings Universitetssjukhus äntligen ute på samråd. Tillsammans med Region Östergötland, Linköpings universitet och Linköpings kommun har vi på Carlstedt arbetat med en fastighetsutvecklingsplan och ny detaljplan som ska främja den fortsatta utvecklingen av Linköpings universitetssjukhus. Med fokus på att integrera grönområden, skapa redundanta flöden och stärka sjukhusets koppling till staden finns nu en detaljplan ute på samråd som innebär att Linköpings universitetssjukhus kommer att kunna fortsätta tillgodose Region Östergötland och Linköping med vård och utbildning i världsklass.

– Det känns bra att vi har kommit till samrådshandling för en ny detaljplan för US. Många utredningar och bearbetningar har lett fram till denna produkt. I arbetet med att utveckla fastigheter på ett sjukhusområde är det mängder med olika perspektiv och intressen att väva samman. Samarbetet har fungerat utmärkt och präglats av lyhördhet och proaktivitet.” säger Region Östergötlands projektledare Peter Nilsson från Team Projektpartner.

Detaljplanen omfattar hela sjukhusområdet och ger sjukhuset möjlighet att etappvis byggas ut under flera år framöver. Samrådet pågår till 11 november. Här kan du se detaljplanen i 3D.

  • 12 oktober 2020
  • Pressmeddelande