Stomresning BRF Stenvik

Nu pågår bygget av brf Stenvik för fullt, stommen började monteras under januari 2022. Carlstedt har arbetat med projektet från detaljplan till färdig bygghandling. Beräknad inflytt sker under våren 2023.
Läs mer om projektet här.

  • 24 januari 2022
  • Nyheter