Sörmlands nya länsmuseum

Lördagen den 24 november, invigs Sörmlands nya länsmuseum. Ett helt nybyggt museum som ställer ut en av Sveriges största föremålssamlingar för allmänheten. Carlstedt Arkitekter med ansvarig arkitekt Molly Wikdahl i spetsen har ritat byggnaden.

Med visionen om ett öppet museum, med människor och berättelser i fokus, fick Carlstedt Arkitekter uppdraget att rita en byggnad i vilken besökarna ges tillträde till ovanligt stora delar av verksamheten. Resultatet blev en 13 000 kvadratmeter stor byggnad med allt från generösa utställningsytor och multifunktionell eventsal till verkstäder och olika arkiv för museets samlingar, öppna eller synliga för museets besökare.

Det var en vision som i praktiken innebar stora utmaningar, inte minst på grund av de stora kraven på funktion och säkerhet som finns i en byggnad av den här typen.

Offentliga museibyggnader har väldigt höga krav på allt från brand- och inbrottssäkerhet till tillgänglighet. Det är även viktigt att skapa rätt klimatzoner och ljusinsläpp, eftersom många av de föremål och utställningar som man vill visa är känsliga för okontrollerat ljus. Man kan konstatera att funktion, i dess bästa bemärkelse, varit ledord i vårt arbete säger Molly Wikdahl. Utmaningen är att ta avstamp i funktionen för att skapa vackra, spännande och oväntade upplevelser i det stora huset.

Det arbetet har resulterat i en byggnad som både är öppet välkomnande och slutet trygg. Med en blinkning till den industrilokal som låg där förut återfinns en levandegjord fasad i betong, med inslag av grafisk betong, och som kontrast en ljus glasentré glänsande likt ett litet smycke. Glaset är graverat med texter från gamla brev skrivna av Sörmlandsbor genom historien, ett sätt att ytterligare poängtera att museet tillhör länets invånare.

Sörmlands museum har fått ett vackert hus som tydligt uttrycker museets vision. Det är inbjudande och öppet för alla och fungerar lika bra som besöksmål, som produktions- och arbetsplats säger Karin Lindvall, länsmuseichef. Med lyhördhet och stor professionalitet har Carlstedt Arkitekter ritat ett hus som vi är mycket stolta över.

  • 19 november 2018
  • Pressmeddelande