Robusta och resilienta samhällsbyggnader

På kort tid har vår omvärld förändrats. Pandemi, krig och energikris har satt fokus på sårbarheten i vårt samhälle. Klimatomställningen kräver kraftig minskning av mängden utsläppt koldioxid och att Sverige senast år 2045 är klimat- neutralt. Samtidigt pågår en teknisk utveckling där sjuk-vårdens metoder och arbetssätt förnyas år till år. Carlstedt Arkitekter bidrar till ökad hållbarhet och minskad sårbarhet i samhällsbyggandet.

Just nu arbetar Carlstedt Arkitekter med några av de största samhällsinvesteringarna i Sverige just nu. Exempelvis Mälarsjukhuset i Eskilstuna, nytt akutsjukhus i Västerås samt utvecklingen av Helsingborgs nya sjukhus. Med gedigen erfarenhet och spetskompetens bidrar Carlstedt till att göra förnuftiga val för ökad hållbarhet och minskad sårbarhet.
– I de flesta fall vore det bästa för miljön om vi inte bygger alls. Det näst bästa är att det vi bygger har lång livslängd och en struktur som kan möta förändring, anpassa sig till framtida behov och teknisk utveckling, säger Hanna Börjesson, affärsansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter. Vi behöver ha 100- årsperspektiv och framtidssäkra både byggnad, transporter och förnybar energiproduktion.
De senaste årens erfarenheter har gjort frågan om hur samhället kan förberedas för nästa kris högst angelägen.
– Detta präglar hur vi tänker genom hela projektet – hur vitala funktioner kan bemannas med begränsad personal och hur redundanta system, försörjningsvägar, teknisk infrastruktur och varuförsörjning ska fungera utan avbrott när nästa pandemi eller kris slår till, säger Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Långsiktig hållbarhet och minskad klimatpåverkan står i fokus för arkitektkontoret. Både Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna projekteras för Miljöbyggnad Guld och Stensängsskolan i Huddinge utsågs nyligen till Årets Miljöbyggnad.
– Utmaningen nu är att påvisa den minskning av byggnadens koldioxidavtryck vi bidrar till genom kloka materialval och arkitektonisk utformning, avslutar Stina Ljungkvist, vd för Carlstedt Arkitekter.

  • 24 april 2023
  • Nyheter