Rättspsykiatri i Vadstena nomineras till Vårdbyggnadspriset 2023

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena som ritats av Carlstedt Arkitekter på uppdrag av Region Östergötland är nominerat till Vårdbyggnadspriset 2023. Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Juryn lyfter i sin nominering fram hur regionkliniken med sin klosterlika struktur skapar en miljö där säkerheten är i centrum utan att värdigheten gått förlorad.

Rättspsykiatriska regionkliniken omfattar nybyggnation av ca 24 000 kvm lokaler för rättspsykiatrisk vård på Birgittaområdet i Vadstena, en plats där vård bedrivits i olika former sedan 1400-talet. Projektet har byggts etappvist och var helt färdigställt och invigdes våren 2023. Kliniken erbjuder en rad innovativa och anpassade lösningar för att möta de specifika kraven inom rättspsykiatrisk vård och resultatet är en trygg vårdmiljö för både patienter och personal.

– Målet har varit att patienterna ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, säger Kerstin Eken, ansvarig arkitekt för projektet. – Vår roll som arkitekt har varit att balansera patientens känsla av egenkontroll mot säkerhetskraven. Arkitekturen är utformad för att tillvarata och det friska hos människan, locka till aktivitet och delaktighet och samtidigt skapa struktur och trygghet, säger Kerstin och betonar det goda samarbetet med verksamhet och beställare.

Vårdbyggnadspriset delas ut av Forum vårdbyggnad, en förening som stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Priset delas ut vid Forum vårdbyggnads höstkonferens i Stockholm 16-17 november.

Juryns utlåtande:

”Den nominerade är en hybrid mellan boende, vård och fängelse. Att skapa ett boende för någon som avtjänar sitt straff och samtidigt är i stort behov av psykiatrisk vård är en stor utmaning. Känslan av frihet är ömtålig och omsorgen om den har resulterat i en strävan att tona ner anläggningens fysiska begränsningar.

Byggnadens stränga och enkla yttre är ett säkert tillägg till den klosterhistoriskt präglade byggnaden. Exteriören är väl balanserad med ett fåtal olika material liksom ovanligt väl, hantverksmässigt utförda detaljer. Teglet slår an en ton som håller ihop delarna. Formen, takvinklarna, de nedbrutna gavlarna och relationen mellan huskropparna tillsammans med volymerna är samstämmiga och gör att helheten upplevs mindre och nättare i skalan. De knyter väl an till platsen – den klosterlika strukturen med förbindelsegångar utgör avgränsningar mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Fönstersättningen är gjord utifrån valet att vara exponerad eller inte. Flödena mellan de egna rummen och kompletterande ytor för träning, musik, måleri, snickarverkstad, med mera, är mycket genomtänkta. Allt med beaktande av säkerhet utan att värdigheten gått förlorad.

Regionkliniken i Vadstena är ett utmärkt exempel på hur det alltmer ökade behovet av rättspsykiatriska platser kan gestaltas. Med dess erfarenhetsåterföring och utvärdering i ett nära samarbete med verksamheten är den en förebild att lära av.”

Forum vårdbyggnad om nomineringen

Forum vårdbyggnad om vårdbyggnadspriset

  • 06 november 2023
  • Nyheter