LINK Arkitektur och Carlstedt Arkitekter får förnyat förtroende för att utforma Västerås akutsjukhus

LINK Arkitektur, i samarbete med Carlstedt Arkitekter, får fortsatt förtroende för att utforma Västerås nya akutsjukhus. Region Västmanland har anlitat NCC som byggentreprenör och de har i sin tur nu signerat avtal med arkitektteamet avseende bygghandlingsprojekteringen. 

När det nya akutsjukhuset nu går in i bygghandlingsskedet väljer NCC att fortsätta samarbetet med LINK och Carlstedt. Kontraktet avser ca 80 miljoner, som delas mellan LINK och Carlstedt. Projekteringen startar omgående och beräknas pågå till våren 2024.

Även program- och systemhandlingen har utförts av arkitektteamet, som nu tar med sig sin gedigna kunskap om projektet in i nästa skede.

– Genom vår samlade erfarenhet av vårdbyggande har vi format ett sjukhus som är långsiktigt hållbart med förutsättningar för god vård där patientsäkerheten hela tiden står i fokus. Det blir extra roligt att arbeta med NCC i detta skede då vi tillsammans kan använda våra gemensamma erfarenheter från Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. säger Hanna Börjesson, uppdragsansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Det nya akutsjukhuset byggs för att möta vårdens ständigt förändrade behov. Sjukhuset kommer bland annat att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på sjukhusområdet i Västerås. Med generalitet, flexibilitet och standardisering samt hänsyn till framtida byggnader tar ett robust sjukhus nu form. Lång erfarenhet hos arkitektteamet, beställaren och byggentreprenören möjliggör att arbetet kan genomföras både enligt tidplan och med hög kvalitet.

– Detta viktiga kontrakt utökar vårt fotavtryck inom sjukhusarkitektur. Vi tar med oss erfarenhet från både tidigare skeden och beprövade lösningar från andra projekt för att utforma ett modernt sjukhus som håller över tid. Att vi har arbetat med projektet från start till mål är dessutom både kvalitetssäkert och effektivt och vi ser fram emot fortsättningen, säger Li Liljeberg, biträdande uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Tillsammans med Region Västmanland och NCC utformar LINK och Carlstedt miljöer som säkerställer den akuta vården och erbjuder trygga lokaler för både patienter och personal. Byggstarten planeras hösten 2022 och 2030 öppnas dörrarna för personal, patienter och besökare.

  • 6 juli 2022
  • Pressmeddelande