Kvinnokliniken, Malmö Allmänna Sjukhus

Ett levande material som förändras med tiden

Carlstedt Arkitekter vann 2001 tävlingen att förnya kvinnokliniken vid MAS. Projektet omfattade totalt c:a 18.000m² BTA
varav ungefär en tredjedel avsåg nybyggnation. Samtliga delar av klinikens verksamheter berördes. Logistik och verksamhetssamband
inom hela byggnaden förbättrades. Nybyggnaden uppfördes för bl a gynekologisk vårdavdelning, BB-vård och delvis också för neonatalvård. Ombyggnaden och omdispositionen förbättrade lokalerna för akutmottagning och specialist-mottagningar,
operation, förlossning, sjukgymnastik och entréhall mm.

Ort
Malmö

År
2001

Beställare
Landstinget i Skåne